lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

เปิดสอบ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อส. จำนวน 120 อัตรา วันที่ 23 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รายละเอียดการเรียกบรรจุ 1. กองร้อยบังคับ…
เปิดสอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะ…
เปิดสอบ กรมสรรพสามิต จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ . ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวน…
เปิดสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอง สว. จำนวน 70 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอง สว. จำนวน 70 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) 20 อัตรา รอง สว.(ทำหน้าที่บัญชี) 50 อัตรา รับสมัครบุคคลภายนอก (เพศ ชาย/หญิง) ผู้มีวุฒิปริญยาตรีทางบัญชี จำนวน 70 อัตรา แบ่งเป็ฯ 1.รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ในสังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 20 อัตรา 2.ร…
เปิดสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561เปิดสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา รับสมัครบุคคลภายนอก (เพศ ชาย/หญิง) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ แบ่งเป็น 1.สาขาเคมี เท่านั้น จำนวน 55 อัตรา 2.สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น จำนวน 31 อัตรา 3.สาขาจุลชี…
เปิดสอบ กรมการขนส่งทหารบก จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2561 จำนวนที่รับ จำนวน 60 อัตรา กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไป และการขับรถ จำนวน 27 อัตรา - พลขับ สังกั…
เปิดสอบ การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. จำนวน 171 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ค. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศ!! การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 171 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ค. 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ www.pwa.co.th ☎️.02-551-8970 (กองทรัพยากรบุคคล) ส่วนรายละเอียดต่างๆใกล้ๆวันรับสมัครตรวจสอบดูกันอีกทีนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สนใจ #แนวข้อสอบการประปาส่วนภูม…
เปิดสอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 65 อัตรา รับสมัคร15 พ.ค.- 8 มิ.ย.61
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 65 อัตรา (สมัคร15พ.ค.-8มิ.ย.61) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรับสมัคร ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็…
เปิดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 45 อัตรา วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่งพนักงานธุรการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง - มี…
เปิดสอบตำรวจ ร้อยตำรวจตรี จำนวน 455 อัตรา เร็วๆนี้
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
เตรียมตัว เปิดสอบตำรวจ 455 อัตรา เร็วๆนี้ อายุ 18 – 35 ปี ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) วุฒิ ป.ตรี เปิดสอบ 4 สาย ดังนี้ 1.สายสอบสวน 250 อัตรา เปิดรับบุคคลภายนอก เพศชายเท่านั้น ตำแหน่ง รองสารวัตร สอบสวน ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (ร.ต.ต.) ปฏิบัติหน้าที่ งานสอบสวน เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่งสอบสวน 12,000 บาท …
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 209 บทความ

เปิดสอบ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อส. จำนวน 120 อัตรา วันที่ 23 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561
เปิดสอบ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อส. จำนวน 120 อัตรา วันที่ 23 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติกา…
เปิดสอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
เปิดสอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใ…
เปิดสอบ กรมสรรพสามิต จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
เปิดสอบ กรมสรรพสามิต จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
1 เดือนที่ผ่านมา
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ . ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอ…
เปิดสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอง สว. จำนวน 70 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561
เปิดสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอง สว. จำนวน 70 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561
2 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอง สว. จำนวน 70 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) 20 อัตรา รอง สว.(ทำหน้าที่บัญชี) 50 อัตรา รับสมัครบุคคลภายนอก (เพศ ชาย/หญิง) ผู้มีวุฒิปริญยาตรีทางบัญชี จำนวน 70 อัตรา แบ่งเป็ฯ 1…
เปิดสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561
เปิดสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561
2 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 100 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2561เปิดสอบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา รับสมัครบุคคลภายนอก (เพศ ชาย/หญิง) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ แบ่งเป็น 1.สาขาเคมี เท่านั้น จำนวน 55 อัตรา 2.สาขาฟิสิก…

แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม1,795,847 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,228,818 ครั้ง
เปิดร้าน6 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก